Zoologi

Zoologi (läran om djur) är ett ämne som omfattar alla slags djur och spänner över flera områden som exempelvis anatomi, fysiologi och beteende.


Inom zoologi kan Djurkonsulten ZED främst erbjuda föreläsningar till anställda, elever etc., eller stå till tjänst för dig som behöver hjälp med att framställa faktablad om en specifik djurart eller har behov av en zoolog till verksamheten (uppfyller Jordbruksverkets krav).

Zoologi