Yrkeslärare

Kurser inom Yrkeslärarprogrammet (2019- 2022)

90 hp


Den lärande eleven - yrkeslärare          15 hp                 2019


Skola som system och idé

- yrkeslärare                                              15 hp                  2019


Leda lärande - yrkeslärare                     15 hp                  2020


Bedömning, betygsättning

och VFU - yrkeslärare                             15 hp                  2020


Verksamhetsförlagd

utbildning - yrkeslärare                          15 hp                  2022


Vetenskaplig metod, utvecklings-

arbete och VFU - yrkeslärare                 15 hp                  2022