Om

Om


Utbildning

Linda Broman Strohmaier heter jag som driver Djurkonsulten ZED, basen är belägen utanför Frövi i Örebro län. Jag titulerar mig främst som etolog och författare och är mån om att hålla mig uppdaterad. Jag har både praktisk erfarenhet och teoretiska kunskaper om  olika sorters djur. Då framsteg och nya idéer utvecklas hela tiden försöker jag  vidareutbilda mig kontinuerligt.


Utöver min teoretiska utbildning (ett urval av mina avslutade utbildningar och kurser finns listade till höger) har jag även lång praktisk erfarenhet, givetvis från egna djur, men kanske desto viktigare från olika anställningar. Min arbetslivserfarenheten kommer från olika områden så som försäljning, kundservice, journalistik, pedagogik/utbildning och djurvård. Jag har drygt 8 års erfarenhet av arbete inom djursjukvården, där jag arbetade med hund, katt och exotiska djur. I detta arbete fick jag ofta handleda praktikanter och lära upp ny personal. Denna erfarenhet resulterade i förverkligandet av en barndomsdröm då min första bok "Djursjukvård för djurvårdare" publicerades 2017 (mer info om  boken finns under fliken "BÖCKER" ovan).


Jag har vuxit upp med olika djur och visste tidigt att jag ville arbeta med djur på något sätt. När Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) utannonserade starten av ett nytt program – Etologi och Djurskyddsprogrammet, så bestämde jag mig genast för att söka. År 2008 kunde jag som en del av programmets första årskull ta ut min filosofiekandidatexamen (fil.kand.) i biologi. Programmets kurser i kombination med de jag självmant kompletterat med gör att jag kan titulera mig etolog, enligt Sveriges Akademiska Etologers definition. Jag har alltid velat verka för att djur ska ha det bra och via Djurkonsulten ZED får jag den möjligheten; genom att sprida kunskap till organisationer som arbetar med djur på olika sätt och inte minst privatpersoner! Allt efter att jag utbildat mig har jag även uppmärksammat det behov och stora intresse som finns för djur och deras beteende hos både privatpersoner och företag. Jag hoppas även kunna sprida kunskap och inspiration genom att skriva och publicera fler egna böcker i framtiden.


Har du frågor om djur i allmänhet, har ett husdjur som beter sig underligt eller helt enkelt veta mer - då är jag rätt person att vända sig till. Jag är först och främst inriktad på djurslagen hund och katt vad gäller beteenderådgivning, men kan vara behjälplig även med andra djurslag så som häst och smådjur (kanin, marsvin m.f.). Som etolog arbetar jag hela tiden för att finna orsaken till beteendet och i första hand bemöta detta - inte symptomen. Orsakerna till varför man vill eller behöver träffa en etolog kan vara många. Man kan ha ett djur som uppvisar ett stereotypt beteende (ett beteende som inte fyller någon egentlig funktion, exempelvis vävning hos häst), ett beteende som upplevs som ett problem (aggression, rädsla, vokalisering, hoppande, flykt, koppeldragning m.f.) eller så undrar man bara varför djuret beter sig på ett visst sätt. Ibland kan det finnas ett behov eller önskan att förändra ett inlärt betendende, detta görs genom att det önskade beteendet belönas med hjälp av positiv förstärkning. Jag rekommenderar aldrig att straffa bort ett oönskat beteende. I övrigt anpassar jag mig alltid efter djuret, ägaren och era gemensamma förutsättningar!


Kontakta mig för mer information om vad jag kan erbjuda just dig eller din organisation. Och kom ihåg; det finns absolut inga dumma frågor! Är du nyfiken och vill veta mer om mig så kan du också kika in på bloggen (uppdateras sporadiskt): Djuren och livet.


Jag är medlem i föreningen Sveriges Akademiska Etologer och följer därmed deras riktlinjer. Vidare är alltid rekommendationer och råd förenliga med gällande djurskyddslagstiftning.


Bra att veta kan vara att jag kombinerar mitt företagande med annat arbete, så jag är enbart kontaktbar via mejl.GDPR och Personuppgifter

GDPR (General Data Protection Regulation) är den nya EU lagen som gäller från och med 25 maj 2018. På svenska benämns GDPR som Dataskyddsförordningen och den kommer att ersätta PUL (PersonUppgiftsLagen). Om du anser att dina personuppgifter behandlats på ett felaktigt sätt av ett företag kan klagomål lämnas till Datainspektionen.Djurkonsulten ZED följer GDPR och arbetar med och hanterar elektroniska personuppgifter enligt följande riktlinjer:


*Djurkonsulten ZED säljer inga personuppgifter till tredje part. Personuppgifter som lämnats och som ej krävs för företagets bokföring kan raderas tidigare om individen skriftligen begär det. Korrigering av felaktiga uppgifter görs snarast möjligt.


* Om du fått men ej önskar mottaga direkt marknadsföring i framtiden, meddela detta tydligt i skrift, t.ex. i ett mail.


*Djurkonsulten ZED efterfrågar och sparar endast de personuppgifter som behövs för att kunna tillhandahålla sina tjänster samt bokföra och fakturera dessa på ett säkert och regelrätt sätt.Har du frågor kring hur Dina personuppgifter hanteras av Djurkonsulten ZED så maila till info@djurkonsultenzed.se

Hästens sinnen och beteende 7,5 hp

Linköpings universitet                       2022


Yrkeslärarprogrammet 90 hp

Karlstads Universitet                         2019-2022


Praktisk utveckling för lantbrukets

djur ur ett etologiskt perspektiv,

Sveriges Akademiska Etologer            2020


Chipmärkningskurs för hund

och katt

Bångs Djurvård, Eskilstuna                 2020


Choice, Control & Communication

Conference, Ljungskile                       2019


Retorik: Att skriva 7,5 hp

Linköpings Universitet                        2019

 

Choice, Control & Communication

Conference, Skara                             2018


Certified Fear Free Proffessional          2017


Fundamentals of Animal Training

for Zoo Professionals,

Barbara Heidenreich                           2016


Fortsättningskurs i etologi 7,5 hp

Linköpings Universitet                         2016


Välfärd för exotiska djur,

Sveriges Akademiska Etologer             2016


Chicken Behaviour and Welfare,

University of Edingburgh                     2016


Projektledarutbildning 7,5 hp

Örebro universitet                              2016


Anatomi och funktion hos växter

och djur 7,5 hp

Uppsala Universitet                             2016


Hundens beteendebiologi 3 7,5 hp

Linköpings Universitet                         2015


TAG-Teach Primary Certification

Eva Bertilsson, Carpe Momentum         2015


Dog Emotion and Cognition

Duke University (via Coursera)             2015


Från Träning till Beteendehantering

Eva Bertilsson, Carpe Momentum          2015


Hundens beteendebiologi 2  7,5 hp

Linköping Universitet                           2015


Hundens beteendebiologi 1  7,5 hp     

Linköpings Universitet                          2014


Workshop Dr. Sophia Yin                       2014


Kognitionsvetenskap -

kognitiva förmågor 7,5 hp                 

Högskolan i Skövde                              2014


Strömsholmsdagarna                           2012


Strömsholmsdagarna                           2011


Etologikurs på Kolmården,

Svenska Blå Stjärnan                           2011


Pedagogik A:

Möte mellan människor  7,5 hp

Högskolan i Gävle                                2011


Hund- avel, utfodring och hälsa

- översiktskurs  7,5 hp

Sveriges Lantbruksuniversitet               2010


Möte mellan människor 7,5 hp

Högskolan i Gävle                                2010


Förvaltningsrätt 7,5 hp

Högskolan i Väst                                  2009


Fiskfysiologi  7,5 hp

Göteborgs Universitet                          2009


Etik 7,5 hp

Högskolan på Gotland                          2009


Etologi 2  15 hp

Sveriges Lantbruksuniversitet               2008


Fiskekologi  7,5 hp

Göteborgs Universitet                          2008


Djurparksdjurens Beteende 10 hp

Sveriges Lantbruksuniversitet               2008


Etologi och Djurskyddsprogrammet

Sveriges Lantbruksuniversitet               2005-2008


Hästens Beteendebiologi  10 hp

Sveriges Lantbruksuniversitet               2008


Svinproduktion  7,5 hp

Sveriges Lantbruksuniversitet               2007


Kurs i Viltrehabilitering

Katastrofhjälp Fågel och –Vilt                2007


Genomgått kurs för C15 behörighet       2007


Hund och Kattetologi  7,5 hp

Sveriges Lantbruksuniversitet               2006