Om

Linda Broman Strohmaier heter jag som driver Djurkonsulten ZED, basen är belägen utanför Frövi (i Örebro län). Jag titulerar mig främst som etolog och författare. Jag är mån om att hålla mig uppdaterad och därför försöker jag vidareutbildar mig kontinuerligt.


Utöver min teoretiska utbildning (ett urval listade i högra kanten) har jag även praktisk erfarenhet, givetvis från egna djur, men desto viktigare från olika anställningar. Arbetslivserfarenheten kommer från olika områden så som försäljning, kundservice, journalistik, pedagogik/utbildning och djurvård. Jag har drygt 8 års erfarenhet av arbete inom djursjukvården med små- och exotiska djur. I detta arbete fick jag ofta handleda praktikanter och lära upp ny personal. Denna erfarenhet resulterade i förverkligandet av en barndomsdröm då min första bok "Djursjukvård för djurvårdare" publicerades 2017 (mer info om boken finns under fliken "BÖCKER" ovan).


Jag har vuxit upp med olika djur och visste tidigt att jag ville arbeta med djur på något sätt. När Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) utannonserade starten av ett nytt program – Etologi och Djurskyddsprogrammet, så bestämde jag mig genast för att söka. År 2008 kunde jag som en del av programmets första årskull ta ut min fil.kand. i biologi. Programmets kurser i kombination med de jag självmant kompletterat med gör att jag kan titulera mig etolog, enligt Sveriges Akademiska Etologers defintion. Jag har alltid velat verka för att djur ska ha det bra och via Djurkonsulten ZED får jag den möjligheten, genom att sprida kunskap till organisationer som arbetar med djur på olika sätt och inte minst privatpersoner! Allt efter att jag utbildat mig har jag även uppmärksammat det behov och stora intresse som finns för djur och deras beteende hos både privatpersoner och företag. Jag hoppas även kunna sprida kunskap och inspiration genom att skriva och publicera fler egna böcker i framtiden.


Har du frågor om djur i allmänhet, har ett husdjur som beter sig underligt och helt enkelt veta mer - då är jag rätt person att vända sig till. Jag är först och främst inriktad på djurslagen hund och katt vad gäller beteenderådgivning, men kan vara behjälplig även med andra djurslag så som häst och smådjur (kanin, marsvin m.f.). Som etolog arbetar jag hela tiden för att finna orsaken till beteendet och i första hand behandla detta - inte symptomen. Orsakerna till varför man vill eller behöver träffa en etolog kan vara många. Man kan ha ett djur som uppvisar ett stereotypt beteende (ett beteende som inte fyller någon egentlig funktion, exempelvis vävning hos häst), ett beteende som upplevs som ett problem (aggression, rädsla, vokalisering, hoppande, flykt, koppeldragning m.f.) eller så undrar man bara varför djuret beter sig på ett visst sätt. Ibland kan det finnas ett behov eller önskan att förändra ett inlärt betendende, detta görs genom att det önskade beteendet belönas med hjälp av positiv förstärkning. Jag rekommenderar aldrig att straffa bort ett oönskat beteende. I övrigt anpassar jag mig alltid efter djuret, ägaren och era gemensamma förutsättningar!


Kontakta mig för mer information om vad jag kan erbjuda just dig eller din organisation. Och kom ihåg; det finns absolut inga dumma frågor! Är du nyfiken och vill veta mer om mig så kan du också kika in på bloggen (upptatteras sporadiskt): Djuren och livet.


Jag är medlem i föreningen Sveriges Akademiska Etologer och följer därmed deras riktlinjer. Vidare är alltid rekommendationer och råd förenliga med gällande djurskyddslagstiftning.Metoder & UppläggFöreläsningar inom önskat ämne ges utifrån ett manus som anpassas efter målgruppen och det lämnas alltid gott om utrymme för att ställa frågor - både under och efter föreläsningen. Lämpar sig även väl som komplement till skolundervisning, för att täcka in ett särskilt område i kursplanen t.ex. Praktiska moment kan ingå. Om önskemål finns kan även extra övningar erbjudas.


Kurser kan ha olika upplägg, men består av dels av flera föreläsningar, samt övningar och/eller grupparbeten samt hemuppgifter mellan träffarna. Detta för att man ska få ut så mycket som möjligt av kurstillfällena. Även praktiska kurser i träning av hund och -djur kan erbjudas.


Individuell rådgivning erbjuds främst inom området etologi. Det kan handla om ett beteende hos det egna husdjuret som man tycker orsakar problem, exempelvis problembeteenden (beteenden som kan ses som normala för arten, men ändå kan orska problem för djurägaren) och stereotypa beteenden (onormala beteenden). Om jag inte skulle vara rätt person för dig så kan jag hjälpa dig att få kontakt med andra aktiva på området.
GDPR och Personuppgifter

GDPR (General Data Protection Regulation) är den nya EU lagen som gäller från och med 25 maj 2018. På svenska benämns GDPR som Dataskyddsförordningen och den kommer att ersätta PUL (PersonUppgiftsLagen). Om du anser att dina personuppgifter behandlats på ett felaktigt sätt av ett företag kan klagomål lämnas till Datainspektionen.


Djurkonsulten ZED följer GDPR och arbetar med och hanterar elektroniska personuppgifter enligt följande riktlinjer:

* De uppgifter som behövs för bokföring sparas i maximalt 8 år. Detta med hänsyn till att Djurkonsulten ZED är ett litet företag som bedrivs på deltid och därför behöver kunna utföra rensning av gamla uppgifter årsvis. Rensning av gamla kontakter och uppgifter bör ske i januari månad.


* E-post med kunder som ej har eller har haft kontakt senaste 2 åren raderas. Likaså eventuella uppgifter som har lämnats via andra digitala kanaler så som Facebook och som Djurkonsulten ZED har kontroll över. Detta med hänsyn till att Djurkonsulten ZED är ett litet företag som bedrivs på deltid och därför behöver kunna utföra rensning av gamla uppgifter årsvis.


* Om du fått men ej önskar mottaga direkt marknadsföring i framtiden, meddela detta tydligt i skrift, t.ex. i ett mail.


*Djurkonsulten ZED efterfrågar och sparar endast de personuppgifter som behövs för att kunna tillhandahålla sina tjänster och fakturera dessa på ett säkert sätt.


*Djurkonsulten ZED säljer inga personuppgifter till tredje part. Personuppgifter som lämnats och som ej krävs för företagets bokföring kan raderas tidigare om individen skriftligen begär det. Korrigering av felaktiga uppgifter görs snarast möjligt.


Har du frågor kring hur Dina personuppgifter hanteras av Djurkonsulten ZED så maila till info@djurkonsultenzed.se


Utbildning


Yrkeslärarprogrammet 90 hp

Karlstads Universitet                      2019-pågående


Chipmärkningskurs för hund

och katt

Bångs Djurvård                                 2020


Choice, Control & Communication

Conference, Ljungskile                       2019


Retorik: Att skriva 7,5 hp

Linköpings Universitet                        2019

 

Choice, Control & Communication

Conference, Skara                             2018


Certified Fear Free Proffessional          2017


Fundamentals of Animal Training

for Zoo Professionals,

Barbara Heidenreich                           2016


Tillämpad etologi 7,5 hp

Linköpings Universitet                         2016


Välfärd för exotiska djur,

Sveriges Akademiska Etologer             2016


Chicken Behaviour and Welfare,

University of Edingburgh via Coursera  2016


Anatomi och funktion hos växter

och djur 7,5 hp

Uppsala Universitet                             2016


Hundens beteendebiologi III 7,5 hp

Linköpings Universitet                         2015


TAG-Teach Primary Certification

Eva Bertilsson, Carpe Momentum         2015


Dog Emotion and Cognition

Duke University (via Coursera)             2015


Från Träning till Beteendehantering

Eva Bertilsson, Carpe Momentum          2015


Hundens beteendebiologi II  7,5 hp

Linköping Universitet                           2015


Hundens beteendebiologi I  7,5 hp     

Linköpings Universitet                          2014


Workshop Dr. Sophia Yin                      2014


Kognitiva förmågor 7,5 hp                 

Högskolan i Skövde                              2014


Strömsholmsdagarna                           2012


Strömsholmsdagarna                           2011


Etologikurs på Kolmården,

Svenska Blå Stjärnan                           2011


Pedagogik A:

Möte mellan människor  7,5 hp

Högskolan i Gävle                                2011


Hund- avel, utfodring och hälsa

- översiktskurs  7,5 hp

Sveriges Lantbruksuniversitet               2010


Möte mellan människor 7,5 hp

Högskolan i Gävle                                2010


Förvaltningsrätt 7,5 hp

Högskolan i Väst                                  2009


Fiskfysiologi  7,5 hp

Göteborgs Universitet                          2009


Etik 7,5 hp

Högskolan på Gotland                          2009


Etologi 2  15 hp

Sveriges Lantbruksuniversitet               2008


Fiskekologi  7,5 hp

Göteborgs Universitet                          2008


Djurparksdjurens Beteende 10 hp

Sveriges Lantbruksuniversitet               2008


Etologi och Djurskyddsprogrammet

Sveriges Lantbruksuniversitet               2005-2008


Hästens Beteendebiologi  10 hp

Sveriges Lantbruksuniversitet               2008


Svinproduktion  7,5 hp

Sveriges Lantbruksuniversitet               2007


Kurs i Viltrehabilitering

Katastrofhjälp Fågel och –Vilt                2007


Genomgått kurs för C15 behörighet       2007


Hund och Kattetologi  7,5 hp

Sveriges Lantbruksuniversitet               2006


Om

Copyright  ©  All Rights Reserved