Handlingsplan

Handlingsplanen har som mål att öka medvetenheten om hur våld i nära relationer drabbar djuren och hur man kan blir bättre på att upptäcka de djur som drabbats av detta på veterinära inrättningar.

Önskar du utforma en egen handlingsplan som är inriktad på din klinik?

Kontakta mig för att få en redigerbar version.

info@djurkonsultenzed.se