Djursjukvård för djurvårdare

Vad är det egentligen som sker på djurklinikens olika avdelningar? Vad får en djurvårdare göra på kliniken?


I separata avsnitt berörs varje avdelning på kliniken. De viktiga områdena hygien och farmakologi behandlas i egna kapitel. I texten vävs kliniska ord och begrepp in på ett naturligt sätt. Hänsyn tas till personalens säkerhet och arbetsmiljö samt djurägaren och dennes önskemål utöver djurets upplevelse på kliniken. Det finns en omfattande ordlista som förklarar ord som förkommer i boken och hjälper dig förstå vad kollegorna på kliniken menar. Kortfattat tar boken upp många av de moment och begrepp som är väsentligt för djurvårdare på klinik att känna till samt skillnaderna mellan djurvårdaren på de olika nivåerna (1-3). Den här boken innehåller inte allt Du behöver veta som djurvårdare, men den är en mycket viktig start!Jag önskar att den här boken hade funnits när jag utbildade mig

-Maria, djurvårdare


en grundlig bok som behövs” - Jannice, djurvårdare
Kort författarinformation:

Linda Broman Strohmaier började av en tillfällighet arbeta inom djursjukvården år 2011 och har sedan dess provat på att arbeta på ett av landets ledande djursjukhus, medelstor klinik samt den lilla kliniken som djurvårdare på nivå 2. I sitt arbete har hon ofta handlett praktikanter och lärt upp ny personal, något som fick henne att förstå behovet och det stora intresset av en grundläggande bok på svenska som behandlar just djursjukvård.


Linda har en examen i biologi från Etologi och Djurskyddsprogrammet, är utbildad etolog och medlem i föreningen Sveriges Akademiska Etologer, styrelseledamot i Se Sambandet samt driver det egna företaget Djurkonsulten ZED.


Stefan Lindberg, legitimerad veterinär, har framför allt ansvarat för avsnittet om farmakologi. Stefan fick sin veterinärlegitimation 2012 och har drivit en egen klinik på Tierps landsbygd under fyra års tid. Han undervisar också på REAL-gymnasiet i Uppsala i deras kurs ”Djursjukvård inom djurens hälso- och sjukvård”, där han ansvarar för D9 examinationen. Denna erfarenhet gjorde att han snabbt insåg att det finns behov av en grundläggande bok för de blivande djurvårdarna.Vill du veta mer om boken eller beställa ett eget exemplar - maila till: info@djurkonsultenzed.se