EOD

Kurser inom Etologi- och Djurskyddsprogrammet (2005-2008)

180 hp


Djurskydd, välfärd och etik A              10,5 hp               2005


Etologi A                                                  10,5 hp                2005


Evolutionsbiologi A                               9 hp                     2005


Biokemi                                                    4,5 hp                 2006


Djurs systematik, form

och funktion                                            12 hp                   2006


Mikrobiologi och parasitologi              9 hp                    2006


Djurhållning A                                         4,5 hp                2006


Djurs fysiologi och funktion                  7,5 hp                2006


Djurens utfodring                                   10,5 hp               2006


Människor och djurs interaktioner     4,5 hp                 2007


Biometri                                                    7,5 hp                 2007


Djurhållning, djurhälsa

och smittskydd                                        15 hp                   2007


Biometriska tillämpningar                    7,5 hp                 2007


Genetik och avelsarbete                         7,5 hp                 2007


Djurmiljö                                                   15 hp                  2007


Djurskydd, välfärd och etik II              15 hp                   2008


Djurskydd - kontroll

och bedömning                                        15 hp                   2008


Examensarbete Biologi                          15 hp                   2008