Djurvälfärd

Inom området djurvälfärd erbjuder Djurkonsulten ZED främst föreläsningar, men även individuell rådgivning kan erbjudas.


Att utföra olika former av berikning för de djur vi håller i fångenskap är något som kan ha en betydande positiv effekt på djurens välfärd. Berikningar av olika slag är vanligt förekommande inom djurparker, men är inte på något sätt mindre viktiga för de djur som vi håller för sällskap, sport eller inom produktionen. Ofta kan man med små enkla medel göra en stor skillnad för individen.


Visste du att det är du som djurägare som är skyldig att hålla dig uppdaterad om och se till att du sköter om ditt djur enligt djurskyddslagstiftningen? Ibland kan man som djurägare behöva information, rådgivning och stöd för att kunna ge sitt djur det allra bästa. Det kan röra sig om det vardagliga livet eller exempelvis när man bygger nya djurstallar m.m.Vad är djurvälfärd?


Vanligen definieras djurvälfärd som de "Fem Friheterna", om dessa uppfylls anses djuret ha, eller uppleva, en god välfärd.


De "Fem Friheterna" ser i korthet ut så här:


1. Frihet från hunger och törst


2. Frihet från obehag


3. Frihet från smärta, skada och sjukdom


4. Frihet att utföra naturligt beteende


5. Frihet från rädsla och oroDjurvälfärd