BÖCKER

Vad är det egentligen som sker på djurklinikens olika avdelningar? Vad får en djurvårdare göra på kliniken?


I separata avsnitt berörs varje avdelning på kliniken. De viktiga områdena hygien och farmakologi behandlas i egna kapitel. I texten vävs kliniska ord och begrepp in på ett naturligt sätt. Hänsyn tas till personalens säkerhet och arbetsmiljö samt djurägaren och dennes önskemål utöver djurets upplevelse på kliniken. Det finns en omfattande ordlista som förklarar ord som förkommer i boken och hjälper dig förstå vad kollegorna på kliniken menar. Kortfattat tar boken upp många av de moment och begrepp som är väsentligt för djurvårdare på klinik att känna till samt skillnaderna mellan djurvårdaren på de olika nivåerna (1-3). Den här boken innehåller inte allt Du behöver veta som djurvårdare, men den är en mycket viktig start!



Jag önskar att den här boken hade funnits när jag utbildade mig

-Maria, djurvårdare


en grundlig bok som behövs” - Jannice, djurvårdare



Kort författarinformation:

Linda Broman Strohmaier började av en tillfällighet arbeta inom djursjukvården år 2011 och har sedan dess provat på att arbeta på ett av landets ledande djursjukhus, medelstor klinik samt den lilla kliniken som djurvårdare på nivå 2. I sitt arbete har hon ofta handlett praktikanter och lärt upp ny personal, något som fick henne att förstå behovet och det stora intresset av en grundläggande bok på svenska som behandlar just djursjukvård. Linda har en examen i biologi från Etologi och Djurskyddsprogrammet, är utbildad etolog och medlem i föreningen Sveriges Akademiska Etologer samt driver det egna företaget Djurkonsulten ZED.


Stefan Lindberg, legitimerad veterinär, har framför allt ansvarat för avsnittet om farmakologi. Stefan fick sin veterinärlegitimation 2012 och har drivit en egen klinik på Tierps landsbygd under fyra års tid. Han undervisar också på REAL-gymnasiet i Uppsala i deras kurs ”Djursjukvård inom djurens hälso- och sjukvård”, där han ansvarar för D9 examinationen. Denna erfarenhet gjorde att han snabbt insåg att det finns behov av en grundläggande bok för de blivande djurvårdarna.



En bok kostar 355:- (inkl.frakt)


Önskar du beställa ett flertal exemplar av boken kostar den 285:-/st +frakt.


Vill du veta mer om boken eller beställa ett eget exemplar - maila till: info@djurkonsultenzed.se


För endast 10:- extra så kan du få boken presentinslagen!


Djurordlista


Vill du förstå jargongen på djurkliniken?

Behöver du hjälp att förstå vad veterinären menar?

Har du intresse för att lära dig mer om djur, men svårt att förstå vad de mer erfarna menar?

Blir du galen av alla förkortningar som används i djursammanhang?

Ordlistan innefattar ord och begrepp som man kan komma att stöta på under vistelse på en klinik, som djurägare alternativt som person med stort djurintresse. Denna ordlista hjälper dig att förstå!


Ordlistan innefattar utöver ord som förekommer i boken ”Djursjukvård för djurvårdare” även exempel på en del ord och tillstånd som man kan komma att stöta på under vistelse på en klinik eller som djurägare alternativt som individ med stort djurintresse. För tydlighetens skull bör ord eller uttryck som benämns som ”slarviga” ej användas. Förkortningar bör som regel också undvikas för att inte ge upphov till missförstånd. Ordlistan innehåller svenska, men även en del engelska ord, som man som djurägare och klinikpersonal kan komma att stöta på och som kan vara svåra att förstå. Även en del vanligt förekommande mediciner finns med en kortfattad förklaring. För utförligare medicinsk information hänvisas läsaren till FASS (www.fass.se). Det finns även den förteckning över websidor med bra information som återfinns längst bak i boken.


Boken kostar 149:- (inkl. frakt)



Vill du veta mer om boken eller beställa ett eget exemplar - maila till: info@djurkonsultenzed.se


Även denna bok kan du få presentinslagen för endast 10:- extra.

Min trädgård


Djur och natur, och därmed odling, hör ihop...


Spiralbundet häfte för dig som vill ha ordning på dina odlingsplaner för kalenderåret och kunna följa hur allting förändras från år till år. Häftet är utformat för att kunna anpassas efter just dina odlingsförhållanden.


Boken kostar 139:- (inkl. frakt)


Vill du veta mer eller för att beställa ett eget exemplar - maila till info@djurkonsultenzed.se


Bomullspåse som är tillverkad av fairtrade och ekologisk bomull. Kvadratisk botten och handtag så att du lätt kan packa och bära hem dina matvaror.


Måtten är 41x47x17 cm.


Endast 99:- 


Beställs precis som böckerna: mejla till info@djurkonsultenzed.se