FAQ

FAQ
*Vem är ZED?

ZED är ingen person, ZED står för vad företaget sysslar med: Zoologi (läran om djur), Etologi (läran om djurs beteenden) och Djurvälfärd (vad djur behöver för att må bra). Redan när jag startade företaget visste jag att jag ville ha en bredd i utbudet och att jag ville fortsätta med det som jag utbildat mig inom på Etologi och Djurskyddsprogrammet. "Loggan" (ovan) ska därför läsas från vänster till höger, inte uppifrån och ned.* Hur blir man etolog?

Genom att söka någon av de treåriga högskoleutbildningarna som finns med inriktning på djur och har ett visst antal poäng inom just etologi, sedan eventuellt komplettera med en mera inriktad master (ytterligare två år på högskola/universitet) efter det. Man kan även plocka ihop kurser själv, men detta är svårare. Lämpliga utbildningar finns exempelvis på Sveriges Lantbruksuniversitet, Stockholms Universitet, Linnéuniversitetet och Linköpings Universitet. Eftersom det inte är en skyddad titel rekommenderar jag att man kikar på Sveriges Akademiska Etologers utbildningskrav så att man kan söka medlemskap där för större legitimitet.* Varför rekommenderar du veterinärbesök innan en beteendenrådgivning?

Då man upplever att ett problem uppkommit för en tid sedan eller plötsligt förvärrats kan det bero på smärta, förändringar i miljön m.m. Innan man då påbörjar en utredning av beteendent kan det vara bra att veta att det inte är en medicinsk åkomma, som behöver behandlas av veterinär, som är orsaken. Är man tveksam kan man så klart höra av sig.* Vad använder du för metoder?

Jag arbetar alltid för att finna den bakomliggande orsaken till problemet/beteendet och bemöta den istället för ett symptom. Ibland hamnar man i en situation där man behöver förändra ett inlärt beteende (en hund som drar i koppel exempelvis) och då görs detta genom att det önskade beteendet belönas med hjälp av positiv förstärkning. Jag rekommenderar aldrig att bestraffa ett oönskat beteende. I övrigt anpassar jag mig alltid efter djuret, ägaren och de gemensamma förutsättningarna.*Är en etolog detsamma som en djurpsykolog?

En etolog som är ansluten till föreningen Sveriges Akademiska Etologer är utbildad på högskolenivå inom djurs beteende, utöver en obligatoriskt kandidatexamen inom biologi. Djur- eller hundpsykologen behöver inte ha någon utbildning alls, men har i de flesta fall läst en utbildning som anordnas av en annan hundpsykolog exempelvis. En djurpsykolog  eller liknande (kan även gå under andra titlar så som kattpsykolog / kattvetare / hundvetare / hundspsykolog / hundolog m.f.) och en etolog kan dock arbeta på ungefär samma sätt.* Är en etolog samma sak som exempelvis en hundinstruktör?

Nej, det är inte riktigt samma sak även om båda kan arbeta med träning och inlärning. En lydnads-/hundinstruktör kan i praktiken lära någon hur denna exempelvis ska få sin hund att apportera på ett korrekt sätt, men som etolog ser jag mera till hur och vad man belönar för beteende. En etolog är också mera inriktad till att finna orsaken till problemet, eller beteendet, och arbeta med detta istället för att korrigera ett symptom. Aggression kan exempelvis vara ett tecken på rädsla, då behöver man bl.a stärka självförtroendet. Det handlar ofta om att man inte ska ge djuret möjligheten att misslyckas och att förstärka rätt beteende. En stor del av arbetet går också ut på att inspirera djurägare till att hitta nya vägar, ibland via träning.*Är en etolog detsamma som en djurpratare?

Nej, det är inte samma sak. En djurpratare, eller djurkommunikatör, hävdar att de har en telepatisk kommunikation med djuret och förstår djuret genom de bilder eller känslor som djuret förmedlar, vilket även kan ske via foton, päls etc. En etolog däremot har studerat djurs beteenden och kan tolka djurens kroppsspråk och beteenden. Etologen är även mån om att hitta orsaken till de beteenden som visas. En etolog som dessutom är medlem i föreningen Sveriges Akademiska Etologer har läst om djur och djurs beteenden på högskolenivå och har en vetenskaplig grund, då föreningen har ett utbildningskrav. Detta signalerar även att etologen är mån om att hålla sig uppdaterad.


Har du inte funnit ditt svar?


Maila din fråga till: info@djurkonsultenzed.se