Om

Copyright © All Rights Reserved

Om

Linda Broman Strohmaier heter jag som driver Djurkonsulten ZED sedan 2013, med bas utanför Frövi (Örebro län). Jag titulerar mig som etolog, författare och träningscoach. Jag är mån om att hålla mig uppdaterad då kunskap, framför allt forskning, är en färskvara och därför vidareutbildar jag mig kontinuerligt (ett urval finns att se till höger).

 

Jag har vuxit upp med olika djur och visste tidigt att jag ville arbeta med djur på något sätt. När Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) utannonserade starten av ett nytt program – Etologi och Djurskyddsprogrammet, så bestämde jag mig genast för att söka. År 2008 kunde jag som en del av programmets första årskull ta ut min fil.kand. i biologi. Programmets kurser i kombination med de jag självmant kompletterat med gör att jag kan titulera mig både etolog och zoolog (enligt Sveriges Akademiska Etologers respektive Jordbruksverkets definitioner). Jag har alltid velat verka för att djur ska ha det bra och via Djurkonsulten ZED får jag den möjligheten, genom att sprida kunskap till organisationer som arbetar med djur på olika sätt och inte minst privatpersoner! Allt efter att jag utbildat mig har jag även uppmärksammat det behov och stora intresse som finns för djur och deras beteende hos både privatpersoner och företag. En barndomsdröm förverkligades 2017 då min första bok "Djursjukvård för djurvårdare" trycktes efter tre års arbete, med veterinär Stefan Lindberg som medförfattare. (Mer om denna och andra böcker kan Du läsa mer under fliken "Böcker" ovan.) Utöver min teoretiska utbildning har jag även praktisk erfarenhet, givetvis från egna djur, men desto viktigare från olika anställningar. Arbetslivserfarenheten kommer från olika områden så som försäljning, kundservice, journalistik, pedagogik/utbildning, djurvård samt djursjukvård.

 

Har Du frågor om djur i allmänhet, har ett husdjur som beter sig underligt och helt enkelt veta mer - då är jag rätt person att vända sig till. Jag är först och främst inriktad på djurslagen hund och katt vad gäller beteenderådgivning, men kan vara behjälplig även med andra djurslag så som häst och smådjur (kanin, marsvin m.f.). Som etolog arbetar jag hela tiden för att finna orsaken till beteendet och i första hand behandla detta - inte symptomen. Orsakerna till varför man vill eller behöver träffa en etolog kan vara många. Man kan ha ett djur som uppvisar ett stereotypt beteende (ett beteende som inte fyller någon egentlig funktion, exempelvis vävning hos häst), ett beteende som upplevs som ett problem (aggression, rädsla, vokalisering, hoppande, flykt, koppeldragning m.f.) eller så undrar man bara varför djuret beter sig på ett visst sätt. Jag arbetar alltid för att finna den bakomliggande orsaken till problemet/beteendet och bemöta detta istället för ett symptom. Ibland kan det behövas vägledning för att som djurägare kunna ändra ett inlärt betendende. Detta görs genom att det korrekta och önskade beteendet belönas med hjälp av positiv förstärkning. Jag rekommenderar aldrig att straffa bort ett oönskat beteende. I övrigt anpassar jag mig alltid efter djuret, ägaren och Era gemensamma förutsättningar!

 

Kontakta mig för mer information om vad jag kan erbjuda just Dig eller Din organisation. Och kom ihåg; det finns inga dumma frågor! Är Du nyfiken och vill veta mer om mig så kan följa bloggen: Djuren och livet.

 

Är medlem i föreningen Sveriges Akademiska Etologer och följer därmed deras riktlinjer. Vidare är alltid rekommendationer och råd förenliga med gällande djurskyddslagstiftning.

 

 

Metoder & Upplägg

 

 

Föreläsningar inom önskat ämne ges utifrån ett manus som anpassas efter målgruppen och det lämnas alltid gott om utrymme för att ställa frågor - både under och efter föreläsningen. Lämpar sig även väl som komplement till skolundervisning, för att täcka in ett särskilt område i kursplanen t.ex. Praktiska moment kan ingå. Om önskemål finns kan även extra övningar erbjudas.

 

Kurser kan ha olika upplägg, men består av dels av flera föreläsningar, samt övningar och/eller grupparbeten samt hemuppgifter mellan träffarna. Detta för att man ska få ut så mycket som möjligt av kurstillfällena. Även praktiska kurser i träning av hund och -djur kan erbjudas.

 

Individuell rådgivning erbjuds främst inom området etologi. Det kan handla om ett beteende hos det egna husdjuret som man tycker orsakar problem, exempelvis problembeteenden (beteenden som kan ses som normala för arten, men ändå kan orska problem för djurägaren) och stereotypa beteenden (onormala beteenden). Om jag inte skulle vara rätt person för dig så kan jag hjälpa dig att få kontakt med andra aktiva på området.

 

 

 

GDPR och Personuppgifter

GDPR (General Data Protection Regulation) är den nya EU lagen som gäller från och med 25 maj 2018. På svenska benämns GDPR som Dataskyddsförordningen och den kommer att ersätta PUL (PersonUppgiftsLagen). Om Du anser att Dina personuppgifter behandlats på ett felaktigt sätt av ett företag kan klagomål lämnas till Datainspektionen.

 

Djurkonsulten ZED följer GDPR och arbetar med och hanterar elektroniska personuppgifter enligt följande riktlinjer:

* De uppgifter som behövs för bokföring sparas i maximalt 8 år. Detta med hänsyn till att Djurkonsulten ZED är ett litet företag som bedrivs på deltid och därför behöver kunna utföra rensning av gamla uppgifter årsvis. Rensning av gamla kontakter och uppgifter bör ske i januari månad.

 

* E-post med kunder som ej har eller har haft kontakt senaste 2 åren raderas. Likaså eventuella uppgifter som har lämnats via andra digitala kanaler så som Facebook och som Djurkonsulten ZED har kontroll över. Detta med hänsyn till att Djurkonsulten ZED är ett litet företag som bedrivs på deltid och därför behöver kunna utföra rensning av gamla uppgifter årsvis.

 

* Om Du fått men ej önskar mottaga direkt marknadsföring i framtiden, meddela detta tydligt i skrift, t.ex. i ett mail.

 

*Djurkonsulten ZED efterfrågar och sparar endast de personuppgifter som behövs för att kunna tillhandahålla sina tjänster och fakturera dessa på ett säkert sätt.

 

*Djurkonsulten ZED säljer inga personuppgifter till tredje part. Personuppgifter som lämnats och som ej krävs för företagets bokföring kan raderas tidigare om individen skriftligen begär det. Korrigering av felaktiga uppgifter görs snarast möjligt.

 

Har Du frågor kring hur Dina personuppgifter hanteras av Djurkonsulten ZED så maila till info@djurkonsultenzed.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utbildning

 

Choice, Control & Communication

Conference, Skara 2018

 

 

Certified Fear Free Proffessional 2017

 

Fundamentals of Animal Training

for Zoo Professionals,

Barbara Heidenreich 2016

 

Välfärd för exotiska djur,

Sveriges Akademiska Etologer 2016

 

Chicken Behaviour and Welfare,

University of Edingburgh via Coursera 2016

 

Anatomi och funktion hos växter

och djur 7,5 hp

Uppsala Universitet 2016

 

Hundens beteendebiologi III 7,5 hp

Linköpings Universitet 2015

 

TAG-Teach Primary Certification

Eva Bertilsson, Carpe Momentum 2015

 

Dog Emotion and Cognition

Duke University (via Coursera) 2015

 

Från Träning till Beteendehantering

Eva Bertilsson, Carpe Momentum 2015

 

Hundens beteendebiologi II 7,5 hp

Linköping Universitet 2015

 

Hundens beteendebiologi I 7,5 hp

Linköpings Universitet 2014

 

Workshop Dr. Sophia Yin 2014

 

Kognitiva förmågor 7,5 hp

Högskolan i Skövde 2014

 

Strömsholmsdagarna 2012

 

Strömsholmsdagarna 2011

 

Etologikurs på Kolmården,

Svenska Blå Stjärnan 2011

 

Pedagogik A:

Möte mellan människor 7,5 hp

Högskolan i Gävle 2011

 

Hund- avel, utfodring och hälsa

- översiktskurs 7,5 hp

Sveriges Lantbruksuniversitet 2010

 

Förvaltningsrätt 7,5 hp

Högskolan i Väst 2009

 

Fiskfysiologi 7,5 hp

Göteborgs Universitet 2009

 

Etik 7,5 hp

Högskolan på Gotland 2009

 

Etologi 2 15 hp

Sveriges Lantbruksuniversitet 2008

 

Fiskekologi 7,5 hp

Göteborgs Universitet 2008

 

Djurparksdjurens Beteende 10 hp

Sveriges Lantbruksuniversitet 2008

 

Etologi och Djurskyddsprogrammet

Sveriges Lantbruksuniversitet 2005-2008

 

Hästens Beteendebiologi 10 hp

Sveriges Lantbruksuniversitet 2008

 

Svinproduktion 7,5 hp

Sveriges Lantbruksuniversitet 2007

 

Kurs i Viltrehabilitering

Katastrofhjälp Fågel och –Vilt 2007

 

Genomgått kurs för C15 behörighet 2007

 

Hund och Kattetologi 7,5 hp

Sveriges Lantbruksuniversitet 2006