Djurvälfärd

Djurvälfärd

Inom området djurvälfärd erbjuder Djurkonsulten ZED främst föreläsningar, men även individuell rådgivning kan erbjudas.


Visste du att det är du som djurägare som är skyldig att hålla dig uppdaterad om och se till att du sköter om ditt djur enligt djurskyddslagstiftningen? Ibland kan man som djurägare behöva information, rådgivning och stöd för att kunna ge sitt djur det allra bästa. Det kan röra sig om det vardagliga livet eller exempelvis när man bygger nya djurstallar m.m.Vad är djurvälfärd?


Vanligen definieras djurvälfärd som de "Fem Friheterna", om dessa uppfylls anses djuret ha, eller uppleva, en god välfärd.


De "Fem Friheterna" ser i korthet ut så här:


1. Frihet från hunger och törst


2. Frihet från obehag


3. Frihet från smärta, skada och sjukdom


4. Frihet att utföra naturligt beteende


5. Frihet från rädsla och oroCopyright  ©  All Rights Reserved